Top menu

Generalforsamling Rør & Blik

2024

Generalforsamling i Rør og Blikkenslagernes Fagforening af 1873

Der holdes ordinær generalforsamling tirsdag den 13. april 2020 kl. 16.30. Generalforsamlingen afvikles digitalt over Teams. Skriv en mail med medlemsnummer eller fødselsdato til Kbh@blikroer.dk for at modtage link. 

Tilmelding kbh@blikroer.dk

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigenter
  2. Godkendelse af protokol
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Regnskab
  5. Valg af

1 sekretær A

1 sekretær B

2 bestyrelsesmedlemmer

1 revisor

2 stemmetællere

  1. Indkomne forslag

Husk kontingent for marts måned 2021 skal naturligvis være betalt.

- Generalforsamlingen slutter senest kl. 22.00

 

Opstilling til bestyrelsen i Rør & Blik

Kandidater til bestyrelsen i Rør & Blik Fagforeningen skal senest seks uger før generalforsamlingens afholdelse d. 13. april give besked om deres kandidatur.
Posterne, der skal foretages valg til, er:

 

* Faglig sekretær A

* Faglig sekretær B

* To medlemmer til bestyrelsen

* Revisor

* To medlemmer til stemmeudvalget

 

Forårets generalforsamlingen er tirsdag den 13. april. Derfor skal Rør & Blik senest tirsdag den 2. marts 2021 kl. 16:00 have modtaget besked om du er kandidat og hvilken post, du stiller op til.

I henhold til lovene skal kandidater til personvalg være til stede eller have meldt lovligt forfald for at være valgbare.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fagforeningen have modtaget senest otte dage før tirsdag d. 13. april. 2021. Skriv til kbh@blikroer.dk