Top menu

200 flere ledige på fire uger

Dato: 07/05-2020
Tags: Diverse
1684

Siden Corona-pandemien for alvor ramte Danmark i slutningen af februar, har ledigheden blandt Blik- og Rørs medlemmer været stigende, men seneste tal giver håb om, at kurven er knækket.

Ifølge tal fra forbundets a-kasse var der den 1. februar 196 ledige. Knapt to måneder senere var dette tal tredoblet. Men ved den seneste opgørelse den 21. april antyder tallene, at den negative kurve nu er knækket. Ledigheden er nemlig faldet med seks personer i forhold til fjorten dage tidligere. Og det er opløftende, lyder det fra Stig Søllested, formand for Byggefagenes A-kasse.
 
"Vi hæfter os ved, at der ved sidste opgørelse tilsyneladende er et fald i ledigheden og håber, at denne udvikling fortsætter. Sammenholder vi det med de signaler vi får ude fra landet, så lader det altså til, at vi kan begynde at se fremad igen," siger han.
Nogle af de signaler, som a-kassen og forbundet bider særligt mærke i er, at der i cirka 60 af de lediges tilfælde har været tale om en arbejdsdeling i virksomheden. Her har man indgået en intern aftale om, at medarbejderne har arbejdet på skift. På den måde har de ansatte været i arbejde halvdelen af tiden og på dagpenge den anden halvdel.
 
Der bliver også færre af den slags aftaler, hvilket Stig Søllested ligeledes ser som et tegn på, at der begynder at være opgaver nok til igen at holde alle ansatte beskæftiget.
 
Serviceopgaverne er hårdest ramt
Mens de fleste byggerier har været holdt i gang under hele perioden med Corona, er virksomheder som primært er baseret på serviceopgaver og mindre projekter hårdere ramt.
 
"Vi kommer ikke uden om, at Corona har ændret den almene befolknings adfærd, og der er simpelthen nogle, som ikke har lyst til at lukke håndværkere ind i deres hjem. Det kan de selvfølgelig godt mærke i de virksomheder, som plejer at håndtere serviceopgaver i private hjem. Samtidig har mange virksomheder og arbejdspladser været lukket, så de opgaver er også røget," siger Stig Søllested.
 
Som dog samtidig lægger vægt på, at mange serviceopgaver ikke kan aflyses, men højest udsættes. Og udsættelsen er der også en udløbsdato på, så før eller siden vil opgaverne skulle løses – en gaskedel, der skal serviceres eller en varmtvandsbeholder der skal skiftes, kan ikke udsættes i det uendelige.
 
Trepartsaftalen er en god hjælp
Selvom det endnu ikke lader til, at der er så mange af virksomhederne indenfor Blik og Rørs område, der har benyttet sig af det, så er der i forbundet stor opbakning til den trepartsaftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 15. marts.
 
Aftalen om en midlertidig lønkompensation til privatansatte lønmodtagere, der stod til at miste deres job på grund af COVID-19, giver en tryghed for medarbejderne og en alternativ udvej for virksomheder, som bliver ramt på deres omsætning den kommende tid.
 
Aftalen gør det nemlig muligt for virksomheder, der står overfor at skulle varsle afskedigelser for mindst 30 procent eller mere end 50 ansatte, at få en lønkompensation fra staten på 75 procent.
 
I første omgang var aftalen gældende frem til 8. juni, men blev i midten af april forlænget til at gælde frem til 8. juli. Stig Søllested håber derfor, at hvis det mod forventning skulle komme dertil, at ordrebøgerne alligevel tynder ud, at virksomhederne vil benytte sig af ordningen, og dermed holde fyringssedlerne i lommen.