Top menu

Corona ændrer vores liv nu og her – pas på jer selv

Dato: 12/03-2020
Tags: Diverse
1633

Der er ingen tvivl om, at vi lige nu står i en situation, som vi ikke har set lignende i rigtig mange år. Corona-virussen er ved at lukke Danmark og hele verden ned. Det går ikke kun ud over vores arbejdsliv og familieliv men også vores økonomi og følelse af tryghed.

I Blik- og Rørarbejderforbundet tager vi situationen meget alvorligt, og vi vil gøre, hvad vi kan for at servicere og holde vores medlemmer opdateret og informeret om, hvordan I skal forholde jer.

Jeg har stor forståelse for den frustration og tvivl, situationen bringer mange af jer i.

Derfor er jeg sammen med resten af Blik og Rørs daglige ledelse og fagligt valgte i jeres fagforening/kredse i tæt dialog med både Fagbevægelsens Hovedorganisation samt arbejdsgiverne om, hvordan vi sammen kommer bedst muligt igennem denne krise.

Vi har fulgt og følger Regeringens og de øvrige myndigheders tiltag og anbefalinger tæt, og Blik og Rør bakker hundrede procent op om, at vi i denne situation skal stå sammen. Det er i alles interesse, at vi passer på os selv og på hinanden nu.

Derfor vil jeg opfordre Blik og Rørs medlemmer til ligeledes at orientere sig løbende om myndighedernes vejledninger og anbefalinger og efterleve dem efter bedste evne.

Når det er sagt, så ved jeg, at der er rigtig mange af jer, der står i vanskelige situationer, som er rod til mange spørgsmål – små børn, der ikke kan komme i institution, store arbejdspladser, hvor i sidder tæt sammen i skuret, tæt kontakt med mange kunder dagligt, økonomisk utryghed og måske også frygt for smitte.

Vi hører fra kredskontorene, at der er drøn på telefonerne, og jeg vil blot forsikre jer om, at der bliver arbejdet på højtryk for at servicere hvert eneste medlem. Samtidig vil jeg opfordre jer til at bruge jeres nye digitale postkasse Mit Blik og Rør, hvor der ligeledes sidder fagligt valgte kollegaer og arbejder så hurtigt og effektivt de kan på at besvare jeres spørgsmål.

Det betyder ikke, at du skal tøve med at kontakte din kreds, hvis du har brug for vejledning i, hvordan din arbejdssituation skal håndteres under disse specielle omstændigheder. Dette gælder også andre faglige sager, som ikke har nogen forbindelse til Corona. Men det er vigtigt, at vi alle væbner os med tålmodighed.

Ingen har alle svarene på, hvordan Corona-situationen kommer til at udvikle sig, hvilke konsekvenser det vil få eller hvor længe, den vil diktere vores hverdag – hverken Blik- og Rørarbejderforbundet, arbejdsgiverne eller myndighederne.

Vi vil naturligvis holde jer opdateret om den løbende dialog, vi har med både myndigheder og arbejdsgiverorganisationer, og jeg vil anbefale jer at følge med på FHs hjemmeside for information omkring jeres arbejdssituation. Siden opdateres løbende.

Indtil vi ved mere, er det samtidig min klare opfordring:

Pas på jer selv og hinanden, og gør hvad I kan for at bidrage til, at samfundet ikke går helt i stå. Hvis vi står sammen og bruger vores sunde fornuft, er jeg sikker på, at vi nok skal komme igennem det!