Søgefelt

Forretningsudvalget

Forbundets Forretningsudvalg forestår de løbende faglige, politiske og økonomiske beslutninger mellem hovedbestyrelsesmøderne. Forretningsudvalget består af 7 medlemmer, som er forbundsformanden, næstformanden og hovedkassereren/forbundssekretær og fire repræsentanter fra kredsene Nord/Midt Jylland, Sydjylland/Fyn, Sjælland/Bornholm og København.

Forretningsudvalget

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt