Søgefelt

Fredag 04/12 2015

Ny vejledning til fjernvarmearbejde er klar

For at sikre arbejdsmiljøet i forbindelse med fjernvarmearbejde i udgravninger er der nu udarbejdet en ny branchevejledning.

Den nye vejledning ved fjernvarmearbejde angiver i tekst og tegninger, hvilke forhold man særligt skal være opmærksom på i forbindelse med håndtering og svejsning af rørene. Endvidere beskrives hvilke velfærdsforanstaltninger der er påkrævet, samt hvilke foranstaltninger der er nødvendige i forbindelse med arbejde i trafikerede områder.
 
Vejledningen indeholder også en tjekliste, som med fordel kan anvendes af såvel de projekterende som de udførende i forbindelse med planlægning og udførelse af fjernvarmearbejdet.
 
Den nye vejledning er revideret december 2015 med speciel vægt på:
 
  • Et udvidet afsnit om ansvar og pligter for arbejdsmiljøet ved  ernvarmearbejdet.
  • De ergonomiske forhold ved svejsninger i udgravninger, som oftest udført i knæsiddende eller i ligede stilling.
  • Trafiksikkerhed og adgangsveje.
Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Herudover tager Arbejdstilsynet forbehold for den teknologiske udvikling.

 

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt