Søgefelt

Torsdag 04/07 2019

Ny Energihåndbog med fokus på energiforbruget og besparelsespotentialer

Arbejdet med at vedligeholde, opgradere og optimere bygningsinstallationer og sikre energieffektive nye installationer er en væsentlig opgave i vvs- og el-branchen. Den teknologiske udvikling og de muligheder der følger heraf, sker så hurtigt, at de ansatte og lærlingene i branchen hele tiden skal have adgang til opdateret viden

Den nye Energihåndbog giver mulighed for et overblik over installationsopgaver med energioptimering i boliger og erhverv. Dermed kan Energihåndbogen understøtte, at kvaliteten i det udførende arbejde med energirenovering og -effektivisering bliver endnu bedre, og at de løsninger, der leveres til kunderne, altid er af høj kvalitet. Energihåndbogen stilles derfor frit til rådighed for alle beskæftigede i branchen.

Energihåndbogen retter sig således mod det installationstekniske område og kan understøtte og bibringe vvs-energiuddannede og elektrikere back up, inspiration og hjælp til de opgaver, de møder i dagligdagen. Den kan hjælpe elektriker- og vvs-energilærlinge i deres uddannelse ved at sætte fokus på energiforbruget og besparelsespotentialer i boliger og erhverv. Håndbogen kan desuden bruges på en række AMU-kurser for elektrikere og vvs-energiuddannede inden for energiområdet.

Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne står bag Energihåndbogen, der er udarbejdet af Teknologisk Institut. Håndbogen er udarbejdet med støtte fra Grundejernes Investeringsfond.

Håndbogen kan downloades og læses i sin helhed, men kan også bruges som opslagsværk i de enkelte kapitler, der kan downloades enkeltvis.

Hent hele Håndbogen her ...

Eller hent enkelte kapitlar:

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt