Søgefelt

Daglig ledelse

Forbundsformanden leder forbundets daglige virksomhed og er politisk ansvarlig for forbundets arbejde. Forbundsformand, næstformand og forbundssekretærerne udgør forbundets valgte Daglige Ledelse. Alle er valgt for en fireårig periode og har deres daglige gang på forbundets hovedkontor i København.

Daglig ledelse

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt