Søgefelt

Branchekredse

Blik- og Rørarbejderforbundet har nedsat fire branchekredse med særlig fokus på uddannelses- og arbejdsvilkårene for skorstensfejere, rustfaste industriblikkenslagere, ventilationsteknikere og offentlige ansatte.
Brancheudvalgene er sammensat af repræsentanter, der er valgt i kredsene som skal være beskæftiget inden for området. Udvalgene har til opgave at være rådgivende overfor forbundet i alle spørgsmål vedrørende det enkelte udvalg.
De fire branchekredse holder landsmøde hvert andet år, hvor forholdene i brancherne drøftes og den fremadrettede politik besluttes.

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt