Søgefelt

Onsdag 22/06 2016

Husk de skadelidte i sommervarmen

Fagforbundene Dansk El-Forbund, Malerforbundet og Blik- og Rørarbejderforbundet forfølger sagen med de lange behandlingstider i Arbejdsskadestyrelsen. De har derfor sendt et åbent brev til partiernes ordførere på beskæftigelsesområdet.

Kære ordfører
En lang sommerferie står for døren. Det er en tid, som kan bruges til ro, fordybelse og refleksion - og ikke mindst til at lade batterierne op, så man er klar til en ny tørn i sit arbejdsliv. 
 
Desværre er der mange af vores medlemmer, for hvem sommerferien bliver en forlængelse af den uaf-klarede situation, som sagsbehandlingstiden i Arbejdsskadestyrelsen har stillet dem over for. De kedelige realiteter er, at sagsbehandlingstiden i Arbejdsskadestyrelsen er tæt på to år i sager om erhvervsevnetab. 
 
I Dansk El-Forbund, Malerforbundet og Blik- og Rørarbejderforbundet har vi et betragteligt antal sager med medlemmer, der stadig venter urimelig lang tid på af få afgjort deres sager. Ventetiden i Arbejds-skadestyrelsen stiller dem ikke blot over for et psykisk pres, men også i en økonomisk usikker situation, som tvinger dem til at optage lån i banken - hvis de overhovedet kan - eller gå tiggergang hos familie og venner, mens de venter på afklaring. At vores medlemmer forsat udsættes for en sådan behandling, fin-der vi uacceptabelt, uværdigt og umenneskeligt.
 
Derfor skrev vi i efteråret 2015 til beskæftigelsesministeren for at gøre opmærksom på, at den ekstremt lange ventetid forringer retssikkerheden for vores tilskadekomne medlemmer. Desværre lader al kritik til at prelle af på ministeren, som heller ikke på et åbent samråd i beskæftigelsesudvalget i februar lod til at være helt klar over situationens alvor. 
 
Vores tålmodighed med sagsbehandlingstiden i Arbejdsskadestyrelsen er sluppet op, og nu kan man til-med frygte, at udflytningen af styrelsen til provinsen, som nu får medarbejderne til at flygte, vil betyde, at ventetiden vil fortsætte himmelflugten.  
 
De urimelige ventetider, som har store økonomiske og menneskelige omkostninger for vores arbejds-skadede medlemmer, skriger til himlen. Det er uværdigt at lade mennesker vente i årevis på en afklaring. Vi opfordrer kraftigt til, at der lægges yderligere pres på beskæftigelsesministeren med henblik på en nedbringelse af ventetiden i Arbejdsskadestyrelsen. 
 
Med ønsket om en god sommerferie håber vi, at I vil sende en tanke i sommervarmen til vores skadelidte medlemmer. 
 
Med venlig hilsen
 
Dansk El-Forbund
Jens Olav-Pedersen, Næstformand 
 
Blik- og Rørarbejderforbundet
Henrik W. Petersen, Næstformand 
 
Malerforbundet
Tonny Olsen, Næstformand 
Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt