Søgefelt

Overenskomst - hvorfor?

Der er 100.000 gode grunde til at have en overenskomst. Her kan du læse otte af dem.

 1. Ingen skal arbejde gratis, heller ikke næsten gratis. I en overenskomst bliver der fastsat en mindstegrænse for, hvad en medarbejder skal have i løn. På den måde sikrer vi, at alle får en mindsteløn. Og vi kan også forhandle, hvordan lønnen skal stige. 
   
 2. I din overenskomst står der, hvor meget din ugentlige arbejdstid er. Og hvis det skulle ske, at du skal arbejde over eller arbejde udenfor normal arbejdstid, så står der i din overenskomst, hvad du skal have af tillæg.
   
 3. Så ved du, hvad din arbejdsgiver betaler i pensionsbidrag til dig.
   
 4. Så ved du, hvad du har ret til i forhold til efter- og videreuddannelse.
   
 5. Så ved du, hvordan du er sikret, hvis du bliver syg, hvis dine børn bliver syge, eller hvis du skal på barsel. Nogen får fuld løn. 
   
 6. Så ved du, hvor lang opsigelsesvarsel, du har. 
   
 7. Så ved du, det er alvor. Det, der står i overenskomsterne, er nemlig lige så juridisk bindende, som det der står i en lov eller i en kontrakt. 
   
 8. I Danmark er f.eks. pension og mindsteløn ikke fastsat ved lov. Det et aftalt i overenskomsterne, og vi er dermed afhængige af dem. Men arbejdsmarkedets parter, herunder Blik- og Rørarbejderforbundet, er enige om, at det er en styrke, at det er dem, der forhandler det på plads. Så kan man nemlig lave aftaler, som det er ønsket i den enkelte branche. Det kaldes ”Den Danske Model”. 
 
Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt