Søgefelt

Hvad er en overenskomst?

Over-ens-hvad-for noget? Ti punkter gør dig klogere, hvis du gerne indrømmer, at du næsten intet ved …

 1. En overenskomst er den aftale, der fastsætter de overordnede vilkår i din ansættelse.
   
 2. ”Overenskomst” er noget, man er blevet enige (kommet overens) om. Overenskomst kræver altså noget forhandling - og det er en af Blik- og Rørarbejderforbundets fineste opgaver. 
   
 3. Overenskomster gælder - modsat en individuel kontrakt - for flere lønmodtagere. Det er en såkaldt "kollektiv aftale". 
   
 4. Aftalen er indgået af på den ene side arbejdsgiverne – organiseret i en arbejdsgiverforening – og på den anden side arbejdstagerne – organiseret i en fagforening. 
   
 5. Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler flere forskellige overenskomster. Se listen her. http://blikroer.dk/overenskomst 
   
 6. Der står i din kontrakt, om du er omfattet af en overenskomst. Her står også navnet på din overenskomst, så du kan finde frem til den  blikroer.dk/overenskomst. Kontakt din tillidsrepræsentant eller dit lokale kredskontor i Blik- og Rørarbejderforbundet, hvis du er i tvivl. 
   
 7. Nogle arbejdsgivere er ikke medlem af en arbejdsgiverforening, men de kan stadig vælge at tilslutte sig overenskomsten via en såkaldt tiltrædelsesindkomst. 
   
 8. Engang var overenskomsterne meget skrapede og handlede primært om løn og arbejdstid. 
  Nu aftales også regler for f.eks. barsel, feriefridage, pension og efteruddannelse. Den overenskomst, som de fleste medlemmer i Blik- og Rørarbejderforbundet er omfattet af, som er indgået med TEKNIQ gældende fra 2014-2017 fylder 112 sider. Se overenskomsten her...
   
 9. Måske har du hørt nogen sige "Den Danske Model". Det er fordi, det er helt unikt, at vi laver de her aftaler mellem arbejdsgiver og fagforeninger i Danmark. Så det er altså ovenikøbet noget, vi kan være stolte af.
   
 10. Husk, at hvis der opstår uenighed om, hvordan overenskomsten skal fortolkes, så kan Blik- og Rørarbejderforbundet guide dig. 
Knurrer maven for mere viden om overenskomster? Så dyk ned i LO´s leksikon om f.eks. fredspligt og forligsinstitutionen. Det er vigtige sager …
 

 

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt